Inventera dina färdigheter

Livet blir inte alltid som man tänkt sig, och även om man har drömmar och mål, måste man kanske ibland ändra lite på dem. Det är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden över huvud taget idag, och även den som en gång lyckats få ett intressant och bra jobb kan helt plötsligt finna sig själv som arbetssökande av olika anledningar. För många är det en kamp bara att försöka få ett jobb, vilket som helst. Men, det är naturligtvis viktigt att hitta ett jobb som också passar ens personlighet och förutsättningar.

Dina förutsättningar

För att du ska kunna hitta ett jobb som passar dina förutsättningar måste du fundera på vilka mål du har, vad du vill göra och framför allt vad du är du är bra på. Genom att inventera dina färdigheter får du en klar överblick över vad du kan och det gör det betydligt lättare att söka jobb. Du kan då se vilka jobb dom är lämpliga och om du eventuellt behöver skaffa dig ytterligare kompetens för att kunna nå dina mål. Om du inte bara inventerar dina färdigheter, utan hela din kompetens, kan du också se vad du har att erbjuda en arbetsgivare. Din kompetens är alltså inte bara dina kunskaper och färdigheter, utan också din drivkraft och din motivation. Det du har att erbjuda en arbetsgivare, och som du kan bidra till att utveckla verksamheten med, är summan av dina kompetenser och din personliga kvalitet.

Penna och checkboxar

Inventera vad du har för färdigheter

Tänk på att det kanske inte enbart är färdigheter i yrkeslivet som bidrar till din kompetens. Kunskaper och färdigheter som du har i hobby och fritidsintressen kan mycket väl vara färdigheter som kan komma till nytta också på en arbetsplats. För att vara säker på att du ska kunna framföra alla dina färdigheter till en framtida arbetsgivare är det bra att dokumentera dem, och då gärna skriftligt. Dokumentera de kunskaper du har, och ta då inte bara med utbildningar och ämnen, utan också vad du faktiskt kan. Skriv upp alla färdigheter du har, som exempelvis att lösa problem eller organisera. Dokumentera de erfarenheter du har. Ta upp ansvarsområden, arbetsuppgifter, resultat och prestation. Det kan också vara bra att fundera på vad du tyckte bäst om och vad som var sämst.

Värderingar

Fundera också på vilka värderingar du har gällande bland annat lön, miljö, arbetsmiljö och så vidare.

Drivkrafter

Vilka är dina drivkrafter? Vad behövs för att du ska gå till jobbet med glädje? Vilka faktorer krävs för att du ska utvecklas och trivas? Fundera också på din sociala kompetens, hur du hanterar relationen till arbetskamrater, chefer, underställda och kunder, till exempel. Den sociala kompetensen kan vara mycket avgörande för vilken typ av jobb som är bra för dig.

Att inventera dina färdigheter, och få svart på vitt på vad du är bra på är en stor tillgång när du ska söka jobb. I många anställningsintervjuer kommer du att få frågan vilka dina styrkor och svagheter är. Om du har gjort en bra inventering och dokumenterat din kompetens, kan du lyfta fram dina styrkor. Det är kanske inte lika kul att plocka fram sina svagheter, men när du väl är medveten om dem vet du också vad du ska jobba på. En inventering av färdigheterna gör jobbsökarprocessen så mycket enklare, men den ger dig också bättre möjlighet att sätta upp mål som du faktiskt kan nå.